Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα ..... (εφ’ εξής το «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ»)  εμπορεύεται προϊόντα μέσω διαδικτύου και το λειτουργεί η εταιρεία ....... που εδρεύει στον Βόλο, οδός Κ. Καρτάλη 86 (εφ’εξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»).

Διατηρεί ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας το ........ και τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών με αριθμό +30 24210211417 (ωράριο λειτουργίας ΔΕΥ-ΠΑΡ 09:00-14:00 & 17:30-21:00 | ΣΑΒ .......).

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται από το  ηλεκτρονικό κατάστημα και κάθε χρήστης που εισέρχεται ή συναλλάσσεται με το ηλεκτρονικό κατάστημα, θεωρείται ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και χωρίς εξαιρέσεις. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν συναινεί με τους παρακάτω όρους, οφείλει να μην χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα καθ’ οποιονδήποτε τρόπο. 


Γενικοί Όροι

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν περιλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.


Παρεχόμενες Πληροφορίες, Τιμές και Προϊόντα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Μπορεί ωστόσο να εγγυηθεί την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη άμεσης διαθεσιμότητας κάποιου προϊόντος ή περί της μελλοντικής διαθεσιμότητας. 

Όλες οι πληροφορίες στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως τίτλος και περιγραφή προϊόντος, εικόνα, τιμή και λοιπά χαρακτηριστικά παρέχονται από την ΕΤΑΡΕΙΑ με βάση τους επίσημους πληροφοριακούς καταλόγους των εταιρειών που κατασκευάζουν/εισάγουν ή διακινούν τα προϊόντα τους στην ελληνική επικράτεια. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ότι θα παρέχει με τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα και ακρίβεια πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για καταχωρήσεις δεδομένων που έγιναν εκ παραδρομής ή εκ σφάλματος και έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε διορθώσεις του περιεχόμενου όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. 


Περιορισμός Ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για ζημίες από χρήση προϊόντων που έχει παραγγείλει ο πελάτης και οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, λανθασμένη χρήση των προϊόντων ή σε υπαιτιότητα της εταιρείας παραγωγής του εκάστοτε προϊόντος, όπως κατασκευαστικό ελάττωμα, ελλιπείς ή λανθασμένες πληροφορίες που συνοδεύουν τα προϊόντα. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν βλάβη ή ζημιά που πιθανώς θα προκύψει από μη εκτέλεση ή ακύρωση παραγγελιών για οποιαδήποτε αιτία λόγω ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων, απεργιών, παράνομη συμπεριφορά τρίτων ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.  Επίσης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση μιας παραγγελίας εφόσον διαπιστώσει ότι τα χαρακτηριστικά ή η τιμή κάποιου προϊόντος της παραγγελίας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και έχουν αλλοιωθεί λόγω λαθεμένης καταχώρησης ή λόγω προβλημάτων της διαδικτυακής πλατφόρμας. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για αδυναμία παροχής υπηρεσιών προς τους επισκέπτες/πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος λόγω δυσλειτουργίας των συστημάτων του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας της πλατφόρμας ή/και λόγω δυσλειτουργίας των συστημάτων του παρόχου πρόσβασης στο διαδίκτυο ή /και λόγω δυσλειτουργίας του παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών.

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος αποδέχονται ότι δεν θα το χρησιμοποιούν για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο ή λιβελογραφικό. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών τόπων στους οποίους μπορεί να γίνει ανακατεύθυνση από link ή banner του ηλεκτρονικού καταστήματος. 


Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, παρεχόμενων υπηρεσιών, και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.


Εγγραφή ή Σύνδεση

Για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών, ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος, πριν ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής της παραγγελίας του μπορεί να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Για την εγγραφή ή σύνδεση του στο ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτείται μόνο ονοματεπώνυμο και email. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για την αποστολή ενημερώσεων για νέα προϊόντα ή προσφορές, σε πελάτες ή εγγεγραμμένους χρήστες της στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης επιθυμεί να ακυρώσει την εγγραφή του στη λίστα διευθύνσεων/email, μπορεί να το κάνει αποστέλλοντας email στη διεύθυνση ......... προκειμένου να ζητήσει τη διαγραφή ή αλλαγή των τηρούμενων προσωπικών του στοιχείων.


Αποστολές Εξωτερικού- Εκτελωνισμός Προϊόντων

Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές  της χώρας στην οποία κατοικεί, εκτός της ελληνικής επικράτειας, για τυχόν περιορισμούς που υπάρχουν στην εισαγωγή προϊόντων που πωλούνται από το ηλεκτρονικό κατάστημα. 

Ο πελάτης μπορεί να πληροφορηθεί τις προδιαγραφές των προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και εφ’ όσον πληρούν τις τελωνειακές απαιτήσεις της χώρα στην οποία πρόκειται να παραδοθούν, να προχωρήσει στην παραγγελία των προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τυχόν επιπλέον τελωνειακές χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν κατά την αποστολή της παραγγελίας του πελάτη. 

 

Τιμές Προϊόντων

To .......... λαμβάνει κάθε τεχνικό και πρακτικό μέτρο ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια και ορθότητα των τιμών που αναγράφονται στα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος, ωστόσο υπάρχει η πιθανότητα, λόγω τεχνικού σφάλματος, να εμφανιστεί λάθος στην τιμή ενός ή και περισσότερων προϊόντων που περιλαμβάνονται σε παραγγελία πελάτη.

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας και τιμολόγησης της παραγγελίας του πελάτη, γίνεται έλεγχος των τιμών σε σχέση με το λογιστικό σύστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος στην τιμή ενός προϊόντος, θα γίνει τηλεφωνική ή μέσω email επικοινωνία με τον πελάτη όσο το δυνατόν πιο άμεσα και σε κάθε περίπτωση πριν την αποστολή της παραγγελίας.


Ο πελάτης δύναται να προχωρήσει την παραγγελία, με τις σωστές τιμές των προϊόντων, να την τροποποιήσει ή να την ακυρώσει. Σε περίπτωση όπου σε παραγγελία με λανθασμένες τιμές προϊόντων δεν γίνει δυνατή η επικοινωνία με τον πελάτη προς ενημέρωση του, το .......... θα ακυρώσει την παραγγελία. 


Παραγγελία Προϊόντων 

Οι παραγγελίες στο ηλεκτρονικό κατάστημα μπορούν να πραγματοποιηθούν από την Ελλάδα, Κύπρο και μια σειρά άλλων χωρών. Η αναγραφόμενη τιμή σε κάθε προϊόν είναι τελική, δηλαδή εμπεριέχει τυχόν εκπτώσεις του προϊόντος μαζί με το Φ.Π.Α. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

Ο πελάτης επιλέγει τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει και στη συνέχεια ακολουθεί την αυτοματοποιημένη διαδικασία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επιλογή του πλήκτρου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ» και αφού έχει προσημειωθεί η ένδειξη «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και προϋποθέσεις αγορών». Με τη σήμανση αυτή, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση των ακόλουθων πληροφοριών:

- Των κύριων χαρακτηριστικών των προϊόντων που έχει παραγγείλει, όπως αυτά αναγράφονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 - Της ταυτότητας, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας και του Προμηθευτή των προϊόντων που έχει παραγγείλει

- Της συνολικής τιμής της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α, κάθε άλλου επιπρόσθετου τέλους, καθώς και όλων των επιβαρύνσεων που προκύπτουν από τον τρόπο αποστολής/παράδοσης.

- Των μέσων πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης αλλά και της προθεσμίας εντός της οποίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα

- Των προϋποθέσεων, των εξαιρέσεων, της προθεσμίας και των διαδικασιών άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης καθώς και της υποχρέωσης επιβάρυνσης του Πελάτη με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε περίπτωση υπαναχώρησης του.

- Της ύπαρξης της ευθύνης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.


Στη συνέχεια η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επικοινωνήσει με τον πελάτη μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στην παραγγελία του και από το σημείο αυτό θεωρείται ότι έχει συναφθεί η μεταξύ του πελάτη και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σύμβαση πώλησης. 

Εναλλακτικά ο πελάτης μπορεί να καλέσει στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο ............... και να συνομιλήσει με εκπρόσωπο του ηλεκτρονικού καταστήματος ώστε να υποβάλλει την παραγγελία του. Ο εκπρόσωπος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αναγγέλλει στον πελάτη τηλεφωνικά το σύνολο του ποσού και τον τρόπο πληρωμής και εφ’ όσον ο πελάτης συμφωνεί, ο εκπρόσωπος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ολοκληρώνει την εισαγωγή της παραγγελίας στο σύστημα.

 

Με την υποβολή τηλεφωνικής παραγγελίας ο πελάτης αποδέχεται τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις Πολιτικές που περιλαμβάνονται σε αυτούς όπως αυτή της Προστασίας των Προσωπικών του δεδομένων.  Οι εκπρόσωποι του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν λαμβάνουν στοιχεία από πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες καθότι ειδικά για τηλεφωνικές παραγγελίες δεν ισχύει ως τρόπος πληρωμής η πληρωμή μέσω τραπεζικής κάρτας. 

Η παραγγελία δεν μπορεί να τροποποιηθεί από τον πελάτη μετά την υποβολή της στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ωστόσο είναι εφικτή η τροποποίηση της από εκπρόσωπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.


Πληρωμή Παραγγελίας

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να πληρώσει την παραγγελία του με έναν από τους 4 διαφορετικούς τρόπους πληρωμής: 

- Με αντικαταβολή στον υπάλληλο της εταιρίας ταχυμεταφορών / courier.

- Μέσω πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας. Η όλη διαδικασία πληρωμής μέσω κάρτας γίνεται στην πλατφόρμα της συνεργαζόμενης τράπεζας.  Τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών που χρησιμοποιούν οι πελάτες, ΔΕΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Επίσης η πληρωμή μέσω τραπεζικής κάρτας δεν ισχύει για τηλεφωνικές παραγγελίες.

- Μέσω τραπεζικής κατάθεσης σε λογαρισασμό της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ : GR400110781000007814000390278140003902, Συνδικαιούχοι: ΚΟΚΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

- Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Paypal εφ’ όσον ο πελάτης διαθέτει λογαριασμό Paypal.

 

 Παράδοση Παραγγελίας

Η παραγγελία του πελάτη παραδίδεται μέσω εξουσιοδοτημένων ταχυμεταφορέων (courier)  στην  διεύθυνση κατοικίας ή αποστολής όπως αυτή δηλώνεται στην φόρμα παραγγελίας.

 

Ακύρωση Παραγγελίας από τον πελάτη

Για οποιαδήποτε ακύρωση παραγγελίας (ολική ή μερική) θα πρέπει ο πελάτης να στείλει email στο ......... ή εναλλακτικά να καλέσει τηλεφωνικά στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο +30 2421 01417 (ωράριο λειτουργίας ΔΕΥ-ΠΑΡ 09:00-14:00 & 17:30-21:00| ΣΑΒ ..........). 

 

Ακύρωση Παραγγελίας από το ..........

Η παραγγελία του πελάτη δύναται να ακυρωθεί για κάποιον από τους παρακάτω λόγους:

Μη εξόφληση της παραγγελίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος όταν ο τρόπος πληρωμής είναι η τραπεζική κατάθεση.

Όταν εξ’ αιτίας τεχνικού λάθους, είναι λάθος η αναγραφόμενη τιμή ή η περιγραφή στο προϊόν.

 Όταν το προϊόν που έχει παραγγελθεί είναι μη διαθέσιμο και δεν έχει προλάβει να ενημερωθεί το σύστημα, ή/και όταν δεν είναι δυνατή η προμήθειά του από τον προμηθευτή του για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

Σε περίπτωση που δεν γίνεται από τον πελάτη σωστή χρήση του συστήματος παραγγελίας του ............... .

Σε περίπτωση που η εκτέλεση της παραγγελίας αντιβαίνει σε νόμους, κανόνες και κανονισμούς.

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.


Επιστροφή Παραγγελίας/Προϊόντων 

Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει ΔΩΡΕΑΝ οποιοδήποτε προϊόν και να του επιστραφούν τα χρήματά εντός 15 εργάσιμων ημερών, στην περίπτωση που η επιστροφή οφείλεται σε λάθος του ηλεκτρονικού καταστήματος (η επιστροφή μπορεί να γίνει με έκδοση πιστωτικού ή με επιστροφή χρημάτων). 

Η επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση παραγγελίας με ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ή ΚΑΤΑΘΕΣΗ, γίνεται με κατάθεση του ποσού από το ηλεκτρονικό κατάστημα σε τραπεζικό λογαριασμό Ελληνικής τράπεζας που θα υποδείξει ο πελάτης.  

Η επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση παραγγελίας με τρόπο πληρωμής ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ή PAYPAL, γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο. 

Σε περίπτωση που ο πελάτης θελήσει να επιστρέψει προϊόν για προσωπικούς του λόγους, χωρίς να υπάρχει λάθος του ηλεκτρονικού καταστήματος, τότε τα έξοδα αποστολής θα πρέπει να καλυφθούν από τον ίδιο. 

 

Υπαναχώρηση

Ο πελάτης δύναται να υπαναχωρήσει της πώλησης εντός 15 ημερών από την αποστολή του προϊόντος και με έξοδα δικά του να το επιστρέψει στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δικαιούται να δεχτεί την επιστροφή του προϊόντος ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν έχει παραβιασθεί η συσκευασία και συνοδεύεται από την απόδειξη πληρωμής. 

Τα χρήματα της επιστροφής αποστέλλονται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. 

Η επιστροφή χρημάτων για πληρωμή με αντικαταβολή ή τραπεζική κατάθεση γίνεται με τραπεζικό έμβασμα από τον λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σε λογαριασμό του πελάτη ο οποίος θα πρέπει να στείλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ τα εξής στοιχεία:

IBAN

Δικαιούχο λογαριασμού

Τράπεζα στην οποία ανήκει ο λογαριασμός

 

Η επιστροφή χρημάτων για πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή πληρωμή μέσω PAYPAL γίνεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος. 


Ενημέρωση μέσω Newsletter – Διαφημίσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δηλωθείσα διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του πελάτη για την αποστολή ενημερωτικών newsletter για νέα προϊόντα, αλλαγές σε τιμές προϊόντων ή διάφορες προσφορές ανά τακτά χρονικά διαστήματα, εφόσον ο πελάτης έχει συναινέσει να λαμβάνει ενημερωτικά newsletters. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να διαγράψει την ηλεκτρονική διεύθυνσή του (email) από τη λίστα παραληπτών του newsletter, ανά πάσα στιγμή, είτε μέσω της αντίστοιχης λειτουργίας στο «Λογαριασμό Χρήστη», είτε κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «unsubscribe» στο newsletter που έχει λάβει από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να αναρτά σε προκαθορισμένες θέσεις στο ηλεκτρονικό κατάστημα διαφημίσεις προϊόντων ή/και προσφορών μέσω διαφημιστικών εικόνων (banners).  


Ασφάλεια 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών και πελατών του. 


Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, αρμόδια δε Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας Πολιτικής.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος γίνονται με ευθύνη του χρήστη και μόνο από άτομα που είναι ενήλικα (άνω των 18 ετών) και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Τα άτομα με ηλικία κάτω των 18 ετών απαγορεύεται αυστηρώς να προχωρούν σε αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να μην εκτελέσει την παραγγελία.